solid state

 1. ccawker
 2. twilliams
 3. HowlerMonkey
 4. Sci525
 5. Kooranga
 6. artsybob
 7. guy232
 8. guy232
 9. Ohmboy
 10. NOMTW
 11. TimmahTao
 12. RogerMod
 13. craigoldschl
 14. RogueRadio
 15. chris savage
 16. artsybob
 17. destroyerzx1
 18. Xavier Ihrig
 19. HankM
 20. cocovinyl176
 21. artsybob
 22. EndlessMike
 23. artsybob
 24. TheHammsBear
 25. pkj